<rt id="akqs6"></rt>
<rt id="akqs6"><xmp id="akqs6">
<rt id="akqs6"><small id="akqs6"></small></rt>
<acronym id="akqs6"><small id="akqs6"></small></acronym>
<rt id="akqs6"><small id="akqs6"></small></rt>
<acronym id="akqs6"></acronym>
<rt id="akqs6"></rt>
SH07

自助发卡挂号缴费机(SH07)

主要功能:
自助建档
自助发就诊卡
自助挂号(医???、现金、银行卡、居民健康卡等)
自助充值/缴费(现金、银行卡、居民健康卡等)
自助查询
余额查询
应用背景:适用于门诊大厅、门诊各楼层挂号、缴费、查询等业务

永久免费a片在线观看全网站